0 555 406 74 49

Gelişen ve genişleyen dünyada gelecek kuşakların gıdaya olan ihtiyaçlarının artması ve tarım yapılabilir alanların azalması neticesinde sağlıklı ve yeterli gıdaya ilan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Bu ihtiyacı karşılamaya yönelik tarım üretimi gittikçe daha büyük önem kazanmakta, tarım faaliyetlerine olan yatırımların da aynı paralellikte artması beklenmekte ve verimliliğin de daha hızlı iyileştirilmesi gerekmektedir. Yıllardır üretmiş olduğu ve üzerinde halen Ar-Ge çalışmalarında bulunduğu ürünlerini özellikle Amerika kıtasında çiftçilerle buluşturan BACTECO, Avrupa, Asya ve Afrika kıtasındaki çiftçilere de ulaşmayı ve onların da sağlıklı, verimli tarım faaliyetlerine gerekli katkıyı sunmayı hedeflemiştir. Bu amaca yönelik olarak, gelişen ziraat teknolojisi ve dinamik ekonomisi nedeniyle Türkiye’yi faaliyetlerinin odak noktasına almış ve kurduğu stratejik işbirlikleriyle ürünlerini Türk tarımının hizmetine sunmuştur.